Unitech MS320

                                     Unitech MS320

- Tia quét: Long-range CCD; Tốc độ: 200scans/sec
- Giao tiếp PC: RS232, Keyboard wedge, USB 
- Đặc điểm: đọc mã vạch 1D chuẩn trên thế giới
- Có chân đế xoay đa chiều (optional 15USD)
- Có chế độ quét tự động khi đặt trên chân đế
- Khả năng đọc mã vạch ở khoảng cách xa đến 30cm


Unitech MS839