Datalogic Memor

Tia quét laser, 116 dòng/giây, va đập 1.2m, Intel Xscale 200Mhz, 128MB Flash, 64MB DRAM, touch screen 240x320, 64K color, Win CE 5.0. Thích hợp sử dụng kiểm kho, kiểm tra mã vạch trong nhà kho, kiểm tra thông tin sản phẩm, siêu thị, đặt hàng, môi trường công nghiệp.


PDF ICON Download
Intermec CK3 Mobile Computer Intermec CN2