ĐẦU ĐỌC GHI, CHÉP, XÓA THẺ TỪ MRS206
Hãng: Uniform Inc
Model: MSR206-3HL
Xuất xứ: Taiwan
Đặc điểm: đọc thẻ từ theo tiêu chuẩn
ISO7811; ISO 9001 và các tiêu chuẩn hàng
đầu của Châu Âu
Máy chuyên sử dụng để viết, xóa, chép thẻ
từ trên 03 track.
 Máy bao gồm phần mềm tiện ích đi kèm
dùng để xóa, chép thẻ.
Khả năng đọc viết xóa thẻ từ lọai Low-co
hay high-co.
 Giao tiếp PC: RS232; USB
PDF ICON Download
ĐẦU ĐỌC THẺ TỪ MS210