Thẻ hội viên

Với xu hướng hiện nay ngày càng nhiều người tham gia vào các tổ chức, hiệp hội,câu lạc bộ nhằm phát triển mối quan hệ cộng đồng. Thẻ hội viên với kích thước tiêu chẩn thể hiện một cách rõ nét tiêu chí của các tổ chức, hiệp hội, câu lạc bộ thúc đẩy mối quan hệ giữa các thành viên và hổ trợ hội viên trong các công việc phát triển kỷ năng cũng như kinh doanh.


Thẻ điện thoại Thẻ chìa khóa và thẻ ra vào