Thẻ quảng cáo và khuyến mại

Những mẫu quảng cáo được in trên thẻ nhựa góp phần lôi cuốn sự chú ý của khách hàng.

Nếu chúng ta thực hiện chương trình khuyết mãi bằng thẻ thì sẽ thống kê được tỷ lệ khách hàng thật sự của chúng ta bằng con số cụ thể. Làm thế nào để thục hiện điều đó ? căn cứ trên tỷ lệ thẻ phát hành cho khách hàng và tỷ lệ khách hàng thật sự sử dụng thẻ để sử dụng dịch vụ của chúng ta.


Thẻ khách hàng thân thiết Thẻ quà tặng