Thẻ ưu đãi
Đây là một trong ứng dụng phổ biến nhất, là một công cụ kích cầu mạnh mẽ. Những thẻ ưu đãi hoặc giảm giá có thể mang lại một mức lợi nhuận lớn do tác dụng thúc đẩy lưu thông hàng hóa của nó. Thẻ ưu đãi, giảm giá là một trong những lựa chọn cho việc phát triển quan hệ khách hàng thân thiết, nếu trong chương trình của bạn có những nét đặt trưng phù hợp với tập quán kinh doanh của địa phương thì thẻ ưu đãi giảm giá sẽ càng phát huy tác dụng.

Thông thường hầu hết những thẻ ưu đãi là thẻ giảm giá. Chúng thường mang lại cho bạn.

1) Dễ dàng tiêu thụ

 2) Có giá trị sử dụng cao

 3) Mang lại kết quả tuyệt vời


Thẻ danh thiếp Thẻ khách hàng thân thiết