Nhãn Decal màu

in sẵn logo, nội dung hoặc nền màu trên Decal dùng để phân biệt sản phẩm cũng như định ngày tháng cho mỗi sản phẫm qui định


Nhãn cho nghành điện tử Nhãn PVC