Nhãn cho nghành điện tử

Nhãn dùng cho ngành điện tử dùng để dán những linh kiện ,board mạch điện tử.


Nhãn đục lỗ biên Nhãn Decal màu