o MOTOROLA MC3090G/MC3090R/MC3090S

o    MOTOROLA MC3090G/MC3090R/MC3090S

o     thiết bị cầm tay đầu cuối bền bỉ       

o     Có thể chạy trên mạng WLAN

o     Có thể đọc được mã vạch 1D/2D/DPM

o     Màn hình 3 inch rõ nét

o     Quản lý kho và phân phối

o     Dịch vụ 

o     Bưu điện

o     Sản xuất

o     Bán lẻ

o     Quản lý tài sản nhận thông tin,chọn lọc và đóng gói,vận chuyển

o     Quản lý sữa chữa dịch vụ&tài sản vận tải hàng hóa, đo lường

o     Thẩm định chất lượng

Quản lý giá ,cả hàng tồn kho