o MOTOROLA MC9500K

o     MOTOROLA MC9500K  

o     thiết bị đầu cuối bền bỉ hàng đầu

o     Truyền tải giọng nói và lưu trữ dữ liệu

o     Có thể chạy trên các mạng GSM SDPA WWAN, WLAN,

o     Có thể đọc được mã vạch 1D/2D/DPM

o     Đạt chuẩn bền IP67

o     Màn hình VGA 3,7 inch rõ nét

o     Quản lý kho và phân phối

o     Dịch vụ 

o     Bưu điện

o     Sản xuất

o     Bán lẻ

o     Quản lý tài sản,nhận thông tin,chọn lọc, đóng gói,vận chuyển

o     Hải quân vận tải hàng hóa,hệ thống theo dõi ,thu thập và phân phối

o     Quản lý sữa chữa dịch vụ &tài sản vận tải hàng hóa, đo lường