MOTOROLA FR6000

MOTOROLA FR6000

·         thiết bị cầm tay đầu cuối bền bỉ

·         truyền tải giọng nói và lưu trử dữ liệu

·         Có thể chạy trên các mạng 3.5G GMS HSDPA WAN WLAN ,GPS ở bất kỳ vùng nào có phủ song 3G

·         Có thể đọc được mã vạch 1D

·         Màn hình QVGA 2,8 inch rõ nét

·         Quản lý kho và phân phối

·         Dịch vụ 

·         Bưu điiện

·         Sản xuất

·         Bán lẻ

·         Quản lý tài sản,nhận thông tin chọn lọc và đóng gói ,vận chuyển

·         Hải quân ,vận tải hàng hóa,hệ thống theo dõi,thu thập và phân phối

·         Quản lý sữa chữa dịch vụ&tài sản vận tải hàng hóa , đo lường 

·         Thẩm định chất lượng 

·         Quản lý giá cả,hàng tồn kho   


MOTOROLA  MC1000