MOTOROLA MC1000

MOTOROLA  MC1000        

·         thiết bị cầm tay đầu cuối bền bỉ 

·         Có thể đọc được mã vạch 1D

·         Nhập dữ liệu cho những ứng dụng vận hành

·         Quản lý kho và phân phối

·         Bưu điện

·         Sản xuất

·         Bán lẻ

·         Quản lý tài sản,nhận thông tin,chọn lọc đóng gói ,vận chuyển

·         Thẩm định chất lượng

·         Quản lý giá cả,hàng tồn kho  


•	MOTOROLA VC6090 MOTOROLA FR6000