HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CIPHERLAB CPT8000

TÀI LIỆU
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
CIPHERLAB CPT8000

 

GIỚI THIỆU

 

CPT8000 là thiết bị đọc lý tưởng cho vic kim kho, kim tra mã vạch, kim tra hàng hóa di động.

 

Bnh2Mb & 1Mb chương trình đáp ng nhu cu của người sử dụng nhm cung cp mt bcông cụ hin đại và hu dụng.

Intel Windows Mobile Bluetooth WiFiCisco

 


PDF ICON Download
Label.Matrix