In Thẻ nhân viên / STAFF CARD, In thẻ hội viên

In Thẻ nhân viên / STAFF CARD, In thẻ hội viên

In Thẻ nhân viên / STAFF CARD, In thẻ hội viên: In thẻ nhựa thẻ nhân viên hoặc In offset bằng chất liệu giấy và để thẻ trong tấm thẻ nhựa để đeo. Giá in thẻ giấy rẻ tiền hơn thẻ nhựa rất nhiều lần

Kích thước: (90 x 55) mm

Tags: In Thẻ nhân viên, STAFF CARD, In thẻ hội viên

Chi tiết về in thẻ nhân viên đeo làm bằng nhựa: In thẻ nhựa, in thẻ nhân viên 


Thẻ Cảm Ứng Thẻ danh thiếp