Giấy in Bill

 

Giy cun in nhit - Thermal Paper - kh 80mm , 75mm , 57mm : dùng hóa đơn tính tin ( Bill, phiếu xếp hàng t đng , ...v ..v ) trong siêu thị, shop, Bill ghi điện, ngân hàng, máy siêu âm , xét nghiệm y tế ...v..v.


Giay in bill